Těžba kamene

Od r. 2004 naše firma založila divizi, která realizuje těžbu a technologickou dopravu v kamenolomech a pískovnách. Tato divize nemalou měrou přispívá k obratu a hospodářskému výsledku firmy. Jsme schopni splnit požadavky objednatelů v náročných podmínkách výše jmenovyných provozů za co nejmenší ceny, ve vysoké kvalitě, rychlosti a množství. V současné době divize provádí technologickou dopravu a těžbu např. pro fy. Tarmac CZ a.s. v ročním objemu cca 5 mil. tun.

Kamenolom Děpoltovice.

více více více více více více více více více více více více více více více více
©2007, LIATIK s.r.o., Jilmová 1447/27, Praha 3, Česká republika, tel.: 222 512 693, fax: 222 512 693, email: info(at)liatik.cz